Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Władysława Szafera w GłubczycachMEN WarszawaMRiRW WarszawaCDR BrwinówCKE WarszawaOKE WrocławKO Opole
Kontakt

[Rozmiar: 2451131 bajtów]
ZSCKR w Głubczycach
ul. Niepodległości 2, 48-100 Głubczyce
Sekretariat: tel./ fax: 077 485-30-11
Księgowość: tel. 077 485-28-85
adres e-mail: cku_zsr_glubczyce@wodip.opole.pl
Powrót do strony głównej
Szkoły wchodzące w skład
ZSCKR w Głubczycach
Technikum
w Głubczycach
[Rozmiar: 1273 bajtów]
Szkoła Policealna
w Głubczycach
[Rozmiar: 1273 bajtów]
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
w Głubczycach

Aktualności

Sekretariat

Dyrekcja

Nauczyciele

Administracja

Przetargi i ogłoszenia

Zapytania ofertowe

Internat

Biblioteka

Pedagog szkolny

Rada Rodziców

Samorząd Szkolny

Zespół d/s przeciwdziałania agresji w szkole

Statut szkoły


Historia szkoły

Patron

Osiągnięcia

Galeria "Rolniczaka"

Absolwenci


Szkolny Doradca Zawodowy

Bank Doradztwa Zawodowego

Niezbędnik gimnazjalisty

Pobierz dokument


Organizacja roku szkolnego

Plan lekcji

Praktyki

Stypendia

Informacje o klasach

Materiały egzaminacyjne
i informacje z poszczególnych przedmiotów

Dla maturzystów

Konkursy

Koła zainteresowań

Sport


Organizacja roku szkolnego

Informacje

Awans zawodowy

Matury

Egzamin z przygotowania zawodowego

Przydatne linki


Plan zjazdów

Terminy egzaminów

Informacje


Informacje


Informacje


Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych


Starostwo Powiatowe

Urząd Miejski


Zobacz


[Rozmiar: 23174 bajtów]

bip

[Rozmiar: 542052 bajtów]

[Rozmiar: 23174 bajtów]

[Rozmiar: 17242 bajtów]

Baza dydaktyczna


[Rozmiar: 1296298 bajtów]

[Rozmiar: 1501442 bajtów]

[Rozmiar: 1459267 bajtów]

[Rozmiar: 1304651 bajtów]

[Rozmiar: 795291 bajtów]

[Rozmiar: 1476314 bajtów]

[Rozmiar: 1334195 bajtów]

[Rozmiar: 1471672 bajtów]

[Rozmiar: 336549 bajtów]

[Rozmiar: 1386967 bajtów]

[Rozmiar: 1440813 bajtów]

Cele i zadania BDZ

[Rozmiar: 18431 bajtów] Szkolny doradca zawodowy powinien obok psychologa, pedagoga i logopedy, stać się osobą wchodzącą w skład systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oferowanej przez szkołę uczniowi i jego rodzicom. Banku Doradztwa Zawodowego przy ZSCKR w Głubczycach, w którym kompetentny doradca udziela informacji gimnazjalistom, nauczycielom i rodzicom, jest z pewnością idealnym rozwiązaniem dla środowiska oświatowego na terenie Głubczyc. Doradca zawodowy we współpracy z całą Radą Pedagogiczną koordynuje działania orientacyjno-informacyjne szkoły w pełni je integrując oraz inicjuje własne działania wobec ucznia dostarczając mu okazji do wzięcia odpowiedzialności za własne, świadome inicjatywy w tym zakresie. Im wcześniej nauczymy młodzież świadomie planować swoje życie, damy im wiedzę, niezbędne umiejętności oraz aktualną informację edukacyjno-zawodową, tym rezultaty będą większe, efektywniejsze i bardziej dopasowane do rynku pracy. Poradnictwo zawodowe jest częścią warsztatu doradcy szkolnego i nie może istnieć bez szerokiej i dostępnej informacji. BDZ będzie zawierać informacje edukacyjne i zawodowe. Baza doradcy jest stale aktualizowana i rozszerzana w zależności od zmian zachodzących w ścieżkach edukacyjnych i w sferach zawodowych. Rzeczywistość do tej pory uporządkowana, stabilna w której kariera zawodowa była przewidywalna, obecnie wymaga wielu nakładów edukacyjnych, właściwych przewidywań i planowania własnej kariery zawodowej w czym pomocna jest praca szkolnego doradcy zawodowego.


[Rozmiar: 28892 bajtów]


Cel główny:

- pomoc w planowaniu dalszej drogi kształcenia i kariery zawodowej.

Cel szczegółowy:

- Wspieranie uczniów w podejmowaniu ważnych decyzji edukacyjnych i zawodowych.
- Wyrównanie szans edukacyjnych.
- Zapewnienie dostępu do informacji edukacyjnej i zawodowej.
Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak:
bezrobocie, problemy zdrowotne, adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej.
- Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.
- Pomoc nauczycielom gimnazjum w realizacji tematów związanych z wyborem
zawodu w ramach lekcji przedmiotowych.
- Wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny
i zawodowy ucznia.
- Zapoznanie młodzieży z informacjami o systemie szkolnictwa ponadgimnazjalnego.
- Zwiększenie trafności decyzji edukacyjnych i zawodowych ucznia.
- Poznanie przez ucznia własnej osobowości i predyspozycji do wykonywania zawodu.

Korzyści powołania BDZ przy ZSCKR w Głubczycach

Dla indywidualnych odbiorców:

- dostęp do informacji zawodowej - dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców,
- poszerzanie edukacyjnych i zawodowych perspektyw uczniów,
- świadome, trafniejsze decyzje edukacyjno-zawodowe,
- ułatwienie wejścia na rynek pracy dzięki poznaniu procedur pozyskiwania
i utrzymania pracy,
- świadomość możliwości zmian w zaplanowanej karierze zawodowej,
- mniej niepowodzeń szkolnych, zniechęcenia, porzucenia szkoły a potem pracy,
jako konsekwencji niewłaściwych wyborów.

Dla szkół:

- realizacja zobowiązań wynikających z zapisów zawartych w ramowych statutach
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
- zapewnienie ciągłości działań orientacyjno - doradczych szkoły i koordynacji zadań
wynikających z programów wychowawczych szkół,
stworzenie na terenie szkoły bazy informacji edukacyjnej i zawodowej oraz jej
systematyczna aktualizacja.

Dla innych podmiotów edukacyjnych:

- uzyskanie przepływu informacji zawodowej sprzyjającej trafnym wyborom uczniów
i korzystnie wpływającego na dostosowanie programów nauczania do wymagań rynku pracy,
- możliwość zatrudnienia nauczyciela przygotowanego do prowadzenia orientacji
zawodowej dzięki wprowadzeniu stanowiska szkolnego doradcy zawodowego - stabilizacja kadry.